Hur en handlare har marknadsfört sina produkter eller tjänster har varierat genom historien. Det beror bland annat på teknikens utveckling och hur vi konsumerar och tar del av reklam. Om du tror eller upplever att det finns mer reklam idag än i mitten av 1950-talet är det ett riktigt antagande.

Den nya och den gamla ekonomin

I mitten av 1900-talet tillverkades varor inom områden som kändes nästintill omättliga. Därför behövdes inte heller lika mycket marknadsföring som det gör idag. Allt eftersom hushållen fick bättre ekonomi och började konsumera allt mer blev de olika branscherna mer nischade. Företagen blev tvungna att nå ut till specifika målgrupper.

Förändring i slutet av 1900-talet

Från 1950-talet till 90-talet blev konkurrensen hårdare och företagen började marknadsföra sig själva mer för att nå ut till kunderna. Reklam och marknadsföring blev en egen yrkeskategori som kunde tjäna stora summor på kampanjer. I slutet av 90-talet kom den globala marknaden plötsligt närmare i och med exempelvis handelsavtal och avregleringar.

Under 1980- och 90-talen var de främsta marknadsföringskanalerna genom reklam på TV. Man marknadsförde sig i TV-kanaler som TV4 men även i TV3 och kanal 5. Innan TV:n var det genom annonser i tidningar och reklampelare. I dagsläget är reklamen allt mer placerad på nätet och i sociala medier genom influencers.